Høyøkt Sandbakken (16.12.2017) Høyøkt Sandbakken (16.12.2017)