7-70 - korridor og postplukk (A-løypa) (23.05.2017)