NM lang (2018-09-13)
Kategooria: Konkurranse
Kaart/piirkond: Taxerås
Korraldaja: Vegårshei
Distants: 16.25 km
Aeg: 89:45
Sto på start med et åpent sinn. Ikke-eksisterende erfaring med Vegårsheiterreng, men
så da fint ut fra bilvinduet. Holdt meg frisk og relativt rask etter den tøffe verdenscuprunden, sammenlignet med andre, så var positiv på egne vegne.

Liten unødvendig sving inn i 1. Grei løping, men taper mye ift til Olav på div traseer til 2.
Burde ha løpt over kolla i inngangen. Grei kontroll, men litt nølende. De neste postene er bra. Ikke veldig kontant i posttakinga, men unngår postbom.

Tidlig interessert i å utnytte stistubbene og er trygg på at veivalget er godt underveis til 6. I overkant av 1 min bak Olav på strekket, men jevn med de dødlige. Taper relativt sett mest fram til stien + litt mye myr midtveis (før veikryssinga) Litt usikker inn i posten også.

Vanskelig å bedømme 7. strekket. Synes lia ser knotette ut. Dårlig løpbart i myra ved vannene. Tar posten fint. Taper nok rundt 1 min ift å benytte seg av lia. Mer åpenbart på et 10 000-kart.

Langstrekket til 9. er dagens dårligste strekk. Håpløs valg av utgang. Får i tillegg altfor god tid til å vurdere kuttinga midtveis. Håpløst valg. 2 min bak løpsterke Sirum. For mye.

Har nå en tung periode. Får kortstrekkene greit, men dør litt på strekket til 13. Parallellfeil inn i posten. Tror jeg går opp søkket nærmere strek. Paul kommer opp. Det samme gjør Thomas inn mot passering. Dyktig sliten. Slipper de foran.

Har så vidt øyekontakt på 18. Føler colaen på passering etterhvert kikker litt inn. Løper bra til 20. og er oppe igjen. Slurer i spurten.

Totalt sett er det veivalg/gjennomføring som blir kostbart i dag. Ingen spesielt god dag fysisk heller. Den tøffeste langdistansen hvor jeg har fått det mest på slutten i år. Men forbedring av bestenotering på NM-lang, så det går framover.
Kuva kommentaarid (0)
 
NM lang (2018-09-13) NM lang (2018-09-13)