Korridor og vanlig løype på kurvekart (02.05.2019) Korridor og vanlig løype på kurvekart (02.05.2019)