7-70 kollbanen kurver og kompass (24.05.2016) 7-70 kollbanen kurver og kompass (24.05.2016)