Harry Lagert #1 (18.09.2019)
Kategori: Konkurranse
Distanse: 4.29 km
Tid: 27:49
Gj.sn. HR: 165
Maksimum HR: 181
Gøy med natt igjen! Gjør et rimelig bra løp, og er fornøyd med en del strekk. Kommer likevel litt halvveis i gang, hvor jeg ikke treffer helt med traseene til 1.post. Klarer ikke helt å bestemme meg for veivalg til 2, og havner på en mellomløsning som jeg ikke tror er optimal. Gjennomføringen er også så som så. Ok til 3 og 4, selvom jeg ikke var litt nølende inn i postene. Gjør en sving på kanskje 15-20 sek inn i 5. Stabilt til 6 og 7. I tvil om veivalget til 8 men ser meg ut en fin trase litt til venstre for streken. Når jeg i tillegg finner et veldig fint tråkk i den tenkte traseen, blir det et veldig godt strekk som jeg gjennomfører bra. Avslutningen er bra. Godt fornøyd med løpet, selvom det er litt å plukke på de første 5 postene. Morro å slå mange sterke navn, og bra å ikke være altfor langt bak Torgeir N!
Vis kommentarer (0)
 
Harry Lagert #1 (18.09.2019) Harry Lagert #1 (18.09.2019)