Mandagstrening kurve, koridor og kartfelt (16.06.2014)